Chopstick Rests | Japanese Kutani Store

ตะเกียบวางอยู่

Kutani Ware Chopstick วางอยู่ส่วนที่เหลือของตะเกียบเป็นวัตถุขนาดเล็กที่ใช้ในการวางตะเกียบบนโต๊ะ มันถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ตะเกียบกลิ้งไปมาหรือสัมผัสกับวัตถุอื่น ๆ เมื่อพวกเขาสัมผัสกับอาหาร


5 สินค้า

5 สินค้า