Seikou Kiln | Japanese Kutani Store

Seikou Kiln

กรอง

Seikou Kiln เปิดใน Terai-Machi จังหวัด Ishikawa ในปี 1935 และจุดประสงค์หลักของมันคือการสร้าง Kutani Ware ที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้สไตล์ของคนรุ่นก่อน ๆ

เราภูมิใจอย่างยิ่งกับ Kutani Yaki Ware สีฟ้าของเราและเรากำลังติดตามการออกแบบและรูปร่างที่ดึงดูดความรู้สึกที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างหัตถกรรมที่หรูหราและลึกซึ้งบนพื้นฐานของโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านการวิจัยมานานหลายทศวรรษ


19 สินค้า

19 สินค้า